V ogólnopolska konferencja naukowa

Bezpieczeństwo narodowe Polski. Zagrożenia i determinanty zmian

Transregionalny wymiar bezpieczeństwa. Teoria i praktyka.

Gorzów Wielkopolski, 4 kwietnia 2019 r.

O konferencji


Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w konferencji naukowej pod tytułem:

„BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE POLSKI.
ZAGROŻENIA I DETERMINANTY ZMIAN”

Odbędzie się ona w dniu 4 kwietnia 2019 roku w Gorzowie Wielkopolskim.

Cele konferencji:

Dzisiejsze środowisko bezpieczeństwa obejmuje zjawiska, które wykraczają poza podziały regionalne. W rezultacie zmieniają się tradycyjne wyobrażenia o przestrzeni bezpieczeństw oraz środkach i metodach jego sprawiania. Trend ten można zaobserwować w odniesieniu do kluczowych zjawisk społeczno-ekonomicznych, politycznych oraz kulturowych.

Współczesne szanse, wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa systemów społecznych można opisać jako ogólnoświatowe, dotyczące wielu obszarów położonych w różnych częściach świata, wysoko złożone, uzależnione od różnorodnych, wzajemnie ze sobą powiązanych czynników, oraz nierozwiązywalne, ponieważ ich skala bardzo często przekracza możliwości pojedynczych państw. Tym samym bezpieczeństwo suwerennych państw jest coraz częściej determinowane przez procesy o charakterze ponadnarodowym i transregionalnym.

Środowisko bezpieczeństwa tworzy aktualnie wiele podmiotów państwowych i niepaństwowych, pomiędzy którymi kształtuje się złożona i dynamiczna sieć interakcji. Tym samym cechą charakterystyczną współczesnego bezpieczeństwa jest istnienie procesów obejmujących cały region, a więc przekraczających granice państw narodowych. Jednocześnie procesy te są powiązane z wieloma problemami politycznymi i społeczno-ekonomicznymi w poszczególnych krajach regionu. Transregionalne podejście do bezpieczeństwa obejmuje więc oba wymiary: problemy poszczególnych państw i społeczeństw danego regionu oraz zjawiska, które wykraczają poza granice poszczególnych państw. Zarówno krajowe, jak i regionalne komponenty bezpieczeństwa są wysoce współzależne.

Celem konferencji jest ukazanie istoty transregionalnych wyzwań dla bezpieczeństwa w aspekcie zidentyfikowanych zdarzeń, zjawisk i procesów, a także ukazanie nowych czynników o charakterze transregionalnym, determinujących współczesne środowisko bezpieczeństwa.

Ponadto, konferencja ma na celu:
1) stworzenie platformy współpracy i wymiany doświadczeń przedstawicieli świata nauki i praktyków;
2) wywołanie dyskusji nad aktualnymi problemami polskiej polityki bezpieczeństwa, identyfikację najważniejszych wyzwań przed nią stojących oraz instrumentów i narzędzi, za pomocą których możliwe będzie skuteczne wykorzystywanie szans oraz zwalczanie zagrożeń dla bezpieczeństwa;
3) syntezę wniosków i propozycji w formie publikacji konferencyjnych.

Serdecznie zapraszamy.

Przewodniczący Rady Naukowej
prof. dr hab. Bogusław Jagusiak

Patronat Honorowy:


Akademia im. Jakuba z Paradyża

JM Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża
z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim
prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska


Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak

Wojewoda Lubuski


Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego


Biuro Bezpiczeństwa Narodowego

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Patronat medialny:

Portal Gorzów24.pl

Gorzów24.pl


Radio Gorzów

Radio Gorzów


TVP 3 Gorzów Wielkopolski

TVP 3 Gorzów Wielkopolski

Organizatorzy:

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego
Akademia im. Jakuba z Paradyża z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim


Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim


Zakład Bezpieczeństwa Narodowego
WAT im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie


Akademickie Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich
Akademia im. Jakuba z Paradyża z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

Komitet Naukowy Konferencji

W skład wchodzą:

 • prof. dr hab. Bogusław Jagusiak - przewodniczący, Wojskowa Akademia Techniczna,
 • prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk, Dziekan Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża,
 • prof. dr hab. Zbigniew Czachór, Dyrektor Akademickiego Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich Akademii im. Jakuba z Paradyża,
 • dr hab. Beata Orłowska, Koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim,
 • prof. dr hab. Jarosław Gryz, Akademia Sztuki Wojennej,
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Kowalkowski, Akademia Sztuki Wojennej,
 • prof. dr hab. Marek Żmigrodzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
 • dr hab. Piotr Broda–Wysocki, Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
 • dr hab. Tadeusz Dmochowski, Uniwersytet Gdański,
 • dr hab. Włodzimierz Fehler, Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach,
 • kmdr dr hab. Grzegorz Krasnodębski, Akademia Marynarki Wojennej,
 • dr hab. inż. Waldemar Kawka , Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie,
 • dr hab. Paweł Leszczyński, Akademia im. Jakuba z Paradyża,
 • dr hab. Jarosław Nocoń, Uniwersytet Gdański,
 • dr hab. Wojciech Nowiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • kmdr dr hab. Jarosłw Teska, Akademia Marynarki Wojennej,
 • dr hab. Tomasz Tulejski, Uniwersytet Łódzki,
 • płk dr hab. Juliusz Tym, Akademia Sztuki Wojennej,
 • dr hab. Józef Tymanowski, Uniwersytet Warszawski,
 • prof. dr.h.c. Pavel Nečas, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bezpieczeństwa w Koszycach / Słowacja,
 • prof. dr hab. Ramaz Abesadze, dyrektor Instytutu Ekonomii Uniwersytetu im. Ivane Javakhishivii. Tibilisi/Gruzja
 • dr hab. Cagdas Hakan Aladag, Uniwersytet Hacettepe Ankara/Turcja
 • dr Giovanii Bianco, profesor Uniwersytetu w Bari / Italia,
 • dr Danuta Kaźmierczak Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,
 • mjr dr Grzegorz Piela, Akademia Sztuki Wojennej.

Komitet organizacyjny

W skład wchodzą:

 • prof. dr hab. Bogusław Jagusiak - przewodniczący, Wojskowa Akademia Techniczna,
 • dr hab. Beata Orłowska, Koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim,
 • dr Anna Chabasińska – sekretarz, Prodziekan ds. Rozwoju i Organizacji WAiBN, Akademia im. Jakuba z Paradyża,
 • dr Katarzyna Samulska, Prodziekan ds. Studenckich WAiBN, Akademia im. Jakuba z Paradyża,
 • płk Rafał Miernik, dowódca 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej,
 • dr Łukasz Budzyński, Akademia im. Jakuba z Paradyża,
 • dr Sylwia Gwoździewicz, Akademia im. Jakuba z Paradyża,
 • dr Jacek Jaśkiewicz, Akademia im. Jakuba z Paradyża,
 • dr Grzegorz Klein, Akademia im. Jakuba z Paradyża,
 • dr Robert Maciejczyk, Akademia im. Jakuba z Paradyża,
 • dr Tomasz Marcinkowski, Akademia im. Jakuba z Paradyża,
 • dr Juliusz Sikorski, Akademia im. Jakuba z Paradyża,
 • dr Andrzej Skwarski, Akademia im. Jakuba z Paradyża,
 • dr Aleksandra Szczerba-Zawada, Akademia im. Jakuba z Paradyża,
 • dr Waldemar Zakrzewski, Akademia im. Jakuba z Paradyża,
 • mgr Joanna Lubimow, Akademia im. Jakuba z Paradyża,
 • mgr Waldemar Kaak, Akademia im. Jakuba z Paradyża,
 • mgr inż. Marek Kannchen, Akademia im. Jakuba z Paradyża.

Program konferencji

 

Bezpieczeństwo narodowe Polski - program konferencji

 

Dane organizatora:

Akademia im. Jakuba z Paradyża
w Gorzowie Wielkopolskim
Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego
Fryderyka Chopina 52
66-400 Gorzów Wielkopolski

Miejsce konferencji:

Aula im. prof. Stanisława Kirkora
Akademia im. Jakuba z Paradyża
w Gorzowie Wielkopolskim
Chopina 52 bud. 5
66-400 Gorzów Wielkopolski

Budynek nr 5 Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim Aula Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Copyright Ⓒ 2019 :: WAiBN Akademii Im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim